Sirous Namazi - Caroline Mårtensson

Sirous Namazi----------------------------------------------

Caroline Mårtensson

Walk of Fame
Ett stort projekt, Caroline Mårtenssons"Walk of Fame" vid Malmös nya stadion är nu färdig. För detta året gjorde vi 12 st reliefer som är start. Det ska forsättas med en relif verje år.