Bianca Maria Barmen

Ramsa
Samtal
Höllvikensbibliotek

"Kommer du ihåg att jag såg dig"
Här viser vi Bianca Maria Barmens "Kommer du ihåg att jag såg dig" 2007 som ställs ut utomhus på Skissernas museum. Det var vackert som de stod i gulda blad.
Bianca Maria Barmen (1960-), född i Malmö och bosatt och verksam i Lund. Utbildad vid bl.a. den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1985-1992. Hon arbetar med skulpur, teckning och rumslig problematik, ofta i det offentliga rummet.